mei mama sogt

 

mei mama sogt – die leben is a gift

mei mama sogt – es wird zeit dast wem triffst

mei mama sogt – was du mochst lit ma im mogn

mei mama frogt – warum lost da du nix sogn

mei mama sogt – du wirst nie zum mau

mei mama frogt – und wann trifst du die frau

 

jo i los ma nix mehr – los ma nix mehr sogn

jo i los ma nix mehr sogn

 

mei mama sogt – es wa schee wonst an job finst

mei mama sogt – es is schiach wos du zam tringst

mei mama sogt – es wa guat da de hoar schneidst

mei mama sogt – es wa guat wonst die zamreist

 

jo i los ma nix mehr – los ma nix mehr sogn

jo i los ma nix mehr sogn

 

mei mama frogt – sog wann bist du endlich zaus

mei mama sogt – so wie du lebst is a graus

mei mama sogt – du bist zruck für die oita

mei mama sogt – du brauchst am psychiater

 

jo i los ma nix mehr – los ma nix mehr sogn

jo i los ma nix mehr sogn

jo i los ma nix mehr – los ma nix mehr sogn

jo i los ma nix mehr sogn